Laurin, Michael

Autor: Helena Dutkiewicz | Data dodania: 09.07.2009

Urodzony w 1610 roku, zmarł w roku 1669. Autor rozprawy przekonującej o pozytywnych dla Elbląga skutkach założenia Kompanii Angielskiej.

Rycina pochodzi z książki: Andrzej Groth, Kupcy angielscy w Elblągu w latach 1583-1628.