Langerfelt, Kasper

Autor: Helena Dutkiewicz | Data dodania: 12.02.2010

Langerfelt Kasper – ur. w 1540 r., syn Pawła, rajcy Starego Miasta w Królewcu. Studiował na uniwersytetach w Królewcu i Frankfurcie nad Odrą – zdobywając stopień magistra w 1557 r. Następnie był konrektorem w Królewcu. W 1559 r. został konrektorem i profesorem poezji (wydał już wówczas 5 zbiorków wierszy) w Gimnazjum Elbląskim. Powrócił do Królewca w 1569 r., objął tam katedrę retoryki. Oprócz wymienionych zbiorków poezji wydał w latach 1563-1569 w Królewcu pięć kalendarzy i prognostyków astrologicznych. Zmarł 13.07.1571 r.

Źródło: Pawlak Marian, Nauczyciele Gimnazjum Elbląskiego w latach 1535-1772, W : Rocznik Elbląski 1973, T. 6