Lange, Marcin

Autor: Helena Dutkiewicz | Data dodania: 12.02.2010

Lange Marcin – nauczyciel w Gimnazjum Elbląskim w latach 1614–1624. Zmarł 26.01.1625 r.

Ozdobna winieta, [w]: De rebus Turcaru[m] ad Franciscum Gallorum Regem, 1540, sygn. Pol.6.II.374