Koye, Johann (1583-1647)

Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth | Data dodania: 10.05.2011

Johann Koye - urodził się 10 maja 1583 r. w Elblągu. Ojcem jego był Georg Koye – sekretarz rady miejskiej w Elblągu, matką – Katarzyna, córka burmistrza elbląskiego Johana Sprengela von Bern. Po wczesnej śmierci rodziców opiekę i wychowanie zapewnił mu dziadek ze strony matki – Johann Sprengel. Johann Koye ukończył gimnazjum elbląskie. W wieku 17 lat podjął studia uniwersyteckie w Altdorfie, Marburgu i Lejdzie, odbył również podróż do Francji i Anglii. Po studiach i podróży edukacyjnej wrócił do rodzinnego miasta, gdzie w 1611 r. otrzymał posadę sekretarza rady miejskiej. W 1614 r. w wieku 31 lat ożenił się z Anną Friedwald, córką burmistrza Michała Friedwalda. Z tego związku miał sześcioro dzieci, z których pięcioro zmarło w dzieciństwie. Jego żona Anna zmarła w 1625 r. Johann ożenił się ponownie z Elżbietą Braun, która zmarła po pięciu latach. W 1627 r. Koye został rajcą. Jako członek rady miejskiej pełnił urzędy : sędziego staromiejskiego (1627), asesora (1628) oraz kompana i pana młyńskiego i wetowego (1629, 1630). W 1631 roku został burmistrzem, sprawując nadzór nad instytucjami dobroczynnymi i szkolnictwem. Johann Koye pięciokrotnie (1632, 1636, 1640, 1643, 1646) pełnił urząd burmistrza prezydującego oraz czterokrotnie (1638, 1640, 1645, 1647) urząd burgrabiego królewskiego. Zmarł w Elblągu 25 czerwca 1647 roku.

Na zdjęciu panorama Elbląga w XVII w.