Koitsch, Chrystian Jakub

Autor: Helena Dutkiewicz | Data dodania: 10.02.2010

Koitsch Chrystian Jakub – ur. 13.09.1671 r. w rodzinie rymarza Jana, zamieszkałego w Miśni (Meissen). Szkołę średnią ukończył w rodzinnym mieście. Studiował w Lipsku (1692 – 1696) i Halle. Został współpracownikiem A. H. Francka i za jego protekcją otrzymał posadę „informatora” kilku bogatych studentów, co umożliwiło mu dalsze studia. Po ich ukończeniu pracował w zakładzie oświatowym samego A. H. Francka w Halle na stanowisku inspektora. W 1705 r. został zaproszony przez radę Miejską na urząd rektora do Gimnazjum Elbląskiego. Objął je 14.01.1706 r. i pełnił do śmierci 21.08.1734 r. ( zmarł na febrę lub jakąś chorobę sprowadzoną do Elbląga przez wojska rosyjskie oblegające Gdańsk). Koitsch był bardzo pracowitym i gruntownie wykształconym człowiekiem. Cieszył się uznaniem Rady Miejskiej, która nieraz go broniła przed prześladowaniami seniora miejscowego duchowieństwa dr Schelwiga, zarzucającego rektorowi wyznawanie i głoszenie pietyzmu (pietyści kładli nacisk na rozbudzenie uczuć religijnych poprzez modlitwę, studiowanie Biblii. Ich zadaniem było krzewienie idei pierwotnego Kościoła, religii żywej, pobożności i edukacji warstw najuboższych). Ch. J. Koitsch położył duże zasługi dla gimnazjum przez stopniowe reformowanie programów nauczania i przystosowywanie ich do wymagań pedagogiki wczesnego oświecenia. Pozostawił po sobie bogatą spuściznę literacką, związaną głównie z jego pracą w gimnazjum : teksty sztuk wystawianych przez teatr szkolny, tezy dysput uczniowskich, panegiryki itp. Stałym punktem było wydawanie katalogów informujących społeczeństwo o przedmiotach i rozkładach lekcji (Catalogus, Elenchus). Uczelnia przeżywała okres wspaniałego rozkwitu. Rektor Christian Jakub Koitsch zreformował programy nauczania, a własną działalnością naukową mobilizował grono pedagogiczne do wstępowania w jego ślady.

Źródło: Pawlak Marian, Nauczyciele Gimnazjum Elbląskiego w latach 1535-1772, W : Rocznik Elbląski 1973, T. 6