Kohlenberg, Christian

Autor: Helena Dutkiewicz | Data dodania: 04.11.2010

Początkowo należał do konwisarzy w Malborku. W 1735 r. przyjął obywatelstwo miejskie. Do cechu elbląskiego włączony 8 kwietnia 1737 r.

Na zdjęciu: Dzban cynowy, 1778