König, Ernest

Autor: Helena Dutkiewicz | Data dodania: 12.02.2010

König Ernest – ur. w 1635 r. we wsi Krzywica (Uchtenhagen) koło Stargardu Pomorskiego, w rodzinie pastora. Studia wyższe ukończył w Lipsku pod kierunkiem słynnego profesora Jakuba Thomasiusa. Po studiach pracował w latach 1660 – 1667 w szczecińskim Królewskim Pedagogium jako profesor i subrektor oraz w gimnazjum toruńskim (1667 -1681) na stanowisku rektora. Zdobył wielkie uznanie za gruntowne wykształcenie, duże zdolności pedagogiczne i organizatorskie, ale też wzbudził niechęć za zbyt surowy stosunek do uczniów, upór i nieumiejętność współpracy z przełożonymi. Z tych powodów zwolniono go z obydwu szkół. W 1688 r. Rada Miejska Elbląga zaprosiła go na rektora swego gimnazjum. Przyjął tę propozycję i kierował nim od 9.12.1688 r. do śmierci 1.10.1698 r. pozostawił sporą spuściznę literacką i naukową : kilka rozprawek z retoryki, filozofii, logiki, prawa, pedagogiki oraz liczne pisma związane z pracą w szkołach (mowy, tezy dysput, teksty przedstawień szkolnych itp.)

Źródło: Pawlak Marian, Nauczyciele Gimnazjum Elbląskiego w latach 1535-1772, [w]: Rocznik Elbląski 1973, T. 6