Kienast, Samuel

Autor: Helena Dutkiewicz | Data dodania: 10.07.2009

Urodził się w 1702 roku, zmarł w roku 1782. Uczeń Gimnazjum Elbląskiego, studednt uniwersytu w Gdańsku, Wittenberdze i Lipsku; w Elblągu sprawował funkcje kaznodziei w kościołach Św. Anny i Św. Marii, pod panowaniem pruskim zarządzał inspektoratem szkół i kościołów. Autor dziennika z czasów gdy prowadził inspektorat; zamieszczał w nim zarówno dane historyczne (zajęcie miasta przez Prusaków, hołd polskiej szlachty w Malborku, pierwsza wymiana garnizonu) jaki dane odnośnie badanych szkół i kościołów.

Rycina: Gimnazjum Elbląskie (Elbinger Gymnasiums)