Jebens, Peter D.

Autor: Helena Dutkiewicz | Data dodania: 20.10.2010

Jebens, Peter D. – (1779-1853) – urodzony w Friedrichstadt w Schlezwiku. W 1801 r. przyjechał do Elbląga do swojego starszego brata – tajnego radcy przemysłowego Augusta. W latach 1801-1803 po egzaminach został wpisany na listę kandydatów do urzędu pastorskiego. Pracował jako nauczyciel do 1805 r., kiedy to Magistrat powołał go do kościoła Trzech Króli. W 1824 r. powierzono mu również duszpasterstwo wojskowe. Zmarł nagle na atak serca w 1853 r. Zapamiętano go jako wzorowego duszpasterza i porywającego kaznodzieję.

 

Na zdjęciu fragment śpiewnika, [w:] Elbingsches neuvermehrtes Gesangbuch, 1746, sygn. Pol.8.II.7-9.