Isendorf, Albert

Autor: Helena Dutkiewicz | Data dodania: 09.03.2010

Albert Isendorf – ur. w 1546 r., syn Melchiora, profesora uniwersytetu królewieckiego. Studia ukończył na uniwersytecie królewieckim, zdobywając stopień magistra (27.03.1572 r.). Od 1575 r. do 1580 r. był profesorem w Gimnazjum Elbląskim. Po rezygnacji z profesury szybko zaczął robić karierę w samorządzie miejskim. W 1580 r. został wójtem, 1582 r. rajcą, a w 1595 r. burmistrzem. Ten ostatni urząd sprawował aż 6-krotnie. Jako burmistrz współpracował z J. Sprenglem i J. Myliusem w reorganizacji gimnazjum. Należał do komisji nadzorującej budowę gmachu gimnazjum. Zmarł 7.12.1615 roku.

Źródło: Pawlak Marian, Nauczyciele Gimnazjum Elbląskiego w latach 1535-1772, W : Rocznik Elbląski 1973, T. 6

Ilustracja przedstawia budynek Gimnazjum Elbląskiego po przebudowie dokonanej w 1808 r.