Hoorn, Johann Heinrich (1788-1836) - malarz i rysownik

Autor: Helena Dutkiewicz | Data dodania: 08.05.2017

Johann Heinrich Hoorn (1788-1836) - malarz i rysownik urodzony w Emden, do śmierci pracował w gimnazjum elbląskim jako nauczyciel rysunku. W tym czasie wykonał cały szereg widoków Elbląga i okolic. Wiele spośród nich znanych jest dzięki reprodukcjom wykonanym w technice litografii.

Technika litografii zrewolucjonizowała masowe wydawanie ilustracji, gdyż sposoby nanoszenia rysunku pozwalały kopiować rysunki, grafiki, akwarele czy nawet obrazy. Po raz pierwszy rysunki J. H. Hoorna, wydane jako litografie, ukazały się w Berlinie. Możliwe, że sukces wydawniczy elbląskiego artysty przyczynił się do powstania elbląsko-berlińskiej spółki. Pierwszy zakład litograficzny w Elblągu założył drukarz August Heinrich Rahnke. Jego drukarnia działała już w latach 20. XIX w. W tym czasie w Elblągu czynne były jeszcze trzy inne niewielkie drukarnie. Rahnke otworzył zakład litograficzny wchodząc w spółkę z „L. Sachse und Co.” z Berlina w kwietniu 1830 roku. Pierwsze prace Hoorna były sygnowane „Lith. Inst. v. Rahnke, Sachse & Co. in Elbing”, następne z 1833 roku są już sygnowane nazwą samodzielnego warsztatu elbląskiego: „Lith. Inst. v. A. Rahnke”.

Litografia „Ansicht der Alten Marktes in Elbing” (Widok Starego Miasta w Elblągu) wykonana według rysunku Johanna Heinricha Hoorn (Horn) z 1830 roku (widok od ul. Wigilijnej).