Herzberg, Friedrich

Autor: dr Joanna Szkolnicka | Data dodania: 09.07.2009

Elblążanin, cieszący się powszechnym szacunkiem społeczności i z tego względu wybierany często rzecznikiem i przedstawicielem miasta przy pertraktacjach,  autor Das bürgerliche Protokoll w których opisuje wydarzenia z lat 1698 – 1705, których był naocznym świadkiem. 

Rycina panoramy Elbląga: W: Hartknoch Christoph Johann, Alt- und Neues Preussen Oder Preussischer Historien Zwey Theile..., 1684, sygn. Pol.7.III.69 (za S. 378).