Hempel, Jan Michał

Autor: Helena Dutkiewicz | Data dodania: 09.02.2010

Hempel Jan Michał - urodzony w 1674 r. w Miśni. Wykształcenie średnie zdobył w rodzinnym mieście. Studiował filozofię, teologię, grekę, język hebrajski na uniwersytetach w Lipsku, Altdorfie i Halle. Na ostatnich studiach w Halle zaprzyjaźnił się z A. H. Franckiem, twórcą pietyzmu. (Pietyzm – nurt religijny w luteranizmie –XVII-XVIII w. Pietyści kładli nacisk na rozbudzenie uczuć religijnych poprzez modlitwę, studiowanie Biblii. Ich zadaniem było krzewienie idei pierwotnego Kościoła, religii żywej, pobożności i edukacji warstw najuboższych). Za protekcją tego wpływowego pedagoga został tzw. „dyrektorem”(opiekunem) synów kilku szlachciców. Pracował w Gdańsku i Królewcu. Starał się przy pomocy swego krajana, rektora Ch. J. Koitscha, o urząd pastorski w Elblągu. Niestety jego oferty nie przyjęto. Powierzono mu stanowisko inspektora łacińskiej szkoły w Waysenhauss, a w 1718 r. Francke powierzył mu takie samo stanowisko we własnej szkole w Halle. W tymże roku uzyskał stopień magistra. Z inicjatywy Koitscha przybył ponownie do Elbląga i 17.11.1721 r. został zaangażowany na profesora greki i poezji. W Gimnazjum Elbląskim pracował do śmierci 21.01.1743 r. Pozostawił bogatą spuściznę literacką, przeważnie wiersze i panegiryki pisane wyłącznie po łacinie.

Źródło: Pawlak Marian, Nauczyciele Gimnazjum Elbląskiego w latach 1535-1772, W : Rocznik Elbląski 1973, T. 6