Helwing, Michał (1601-1678)

Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth | Data dodania: 02.11.2010

Urodził się 17 lutego 1601 r. w Elblągu. Jego ojcem był Teofil Helwing kupiec elbląski, matką Justyna, córka elbląskiego burmistrza Johanna Jungschultza. Matka zmarła gdy ukończył zaledwie rok życia, a jego wychowywaniem zajęła się babcia – żona ówczesnego burmistrza Georga Widera. Michał Helwing uczęszczał do Gimnazjum w Elblągu. W wieku 14 lat został wysłany do domu ówczesnego burmistrza Torunia, celem nauczania się języka polskiego. W 1618 r. wrócił do Elbląga, gdzie kontynuował naukę w miejscowym gimnazjum. W następnym roku podjął studia prawnicze na uniwersytecie we Frankfurcie nad Odrą. W 1623 r. powrócił do rodzinnego miasta i tym samym roku towarzyszył delegacji miejscowej na sejm do Warszawy, celem zapoznania się z prawami Rzeczypospolitej i obyczajami panującymi na dworze królewskim. Pod koniec tegoż roku udał się do Rostoku by kontynuować studia prawnicze. Ponieważ w mieście tym panowała zaraza – przez Wismar, Lubekę, Hamburg – udał się do Gröningen, gdzie przez jeden rok studiował prawo. W kolejnym roku zwiedził Niderlandy, Anglię i Francję. W lutym 1626 r. Michał wrócił do Elbląga, gdzie przez następne dwa lata mieszkał u swojej babci. W 1628 r. ożenił się z Katarzyną Corayen, córką angielskiego rezydenta w kantorze Kampanii Wschodniej w Elblągu, z którą miał dziesięcioro dzieci (6 synów i 4 córki, z których przeżył syn – Teofil i 3 córki: Gertruda, Katarzyna i Regina). W 1629 r. Michał Helwing wybrany został członkiem II ordynku, w 1639 r. – sprawował urząd rajcy. Od tego momentu zrobił karierę urzędniczą : 1642 r. – Sąd Wałowy, 1646 r. – kierował Wicekamlarnią, potem Kamlarią Wewnętrzną, a od 1651 r. – Urzędem Palowym. W 1655 r. został wybrany burmistrzem elbląskim, pełniąc sześciokrotnie funkcję burmistrza prezydującego (1656, 1661, 1665, 1669, 1673, 1676) i siedmiokrotnie królewskiego burgrabiego (1659, 1661,1665, 1667, 1668, 1669, 1672). Szczególnie zasłużył się dla miasta jako protoscholar (pełniąc nadzór nad szkolnictwem miejskim) oraz przewodnicząc Komisariatowi Wojennemu odpowiedzialnemu za zewnętrzną obronę miasta. Michał Helwing zmarł w Elblągu 30 sierpnia 1678 r. i pochowany został 4 września 1678 r. również w Elblągu.