Heese, Tomasz (1600–1658)

Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth | Data dodania: 26.11.2010

Urodził się 15 stycznia 1600 r. w Malborku. Ojcem jego był dr prawa Grzegorz Heese – burmistrz malborski, matką Anna z domu Trunck. Przez pięć lat (1613-1618) uczęszczał do Gimnazjum Gdańskiego, a następnie przez dwa lata do gimnazjum w Bremie. W 1620 r. rozpoczął studia teologiczne i języków orientalnych na uniwersytecie we Frankfurcie nad Odrą. W 1623 r. powrócił do rodzinnego Malborka. W następnym roku udał się do Holandii, gdzie przez dwa lata studiował w Lejdzie teologię, matematykę, historię i nauki polityczne, a następnie odbył po tym kraju podróż edukacyjną po Francji, Anglii, Szwajcarii oraz Włochy. Przez Wiedeń i Kraków po siedmiu latach wrócił do Malborka. W 1632 r. odbył kolejną podróż do Szwabii. Jeszcze tegoż roku powrócił do Gdańska. Uczestniczył w uroczystości koronacji króla Władysława IV. Z Krakowa Tomasz Heese udał się na dwór wielkoksiążęcy do Wilna. W 1634 r. otrzymał posadę sekretarza Rady Miejskiej w Elblągu. Jako jego sekretarz odbył liczne podróże w interesach miasta : na sejmik pruski, Sejmy Rzeczypospolitej oraz uczestniczył w rokowaniach w Sztumskiej Wsi. Żonaty był z Barbarą Braun, córką elbląskiego burmistrza Jakuba Brauna. W 1641 r. został rajcą, pełniąc od tego czasu liczne urzędy miejskie, m.in. sędziego miejskiego i zarządcy kamlarii zewnętrznej. W 1648 r. wybrany został burmistrzem, pełniąc równocześnie jako scholar kuratelę nad elbląskim gimnazjum. Trzykrotnie (1649, 1653, 1657) sprawował urząd burmistrza prezydującego oraz w 1655 – burgrabiego królewskiego. Zmarł 17 kwietnia 1658 r. w Elblągu, zaś uroczystości pogrzebowe odbyły się 22 kwietnia w kościele NMP w Elblągu.

Na ilustracji obraz z 1698 r. według sztychu Johann'a Bass'a z 1636 r.. Przed wojną znajdował się w elbląskim Muzeum Miejskim. Przedstawia panoramę Elbląga z unoszącym się nad miastem Zeusem Gromowładnym.