Harnack, Jan

Autor: Helena Dutkiewicz | Data dodania: 03.02.2010

Harnack Jan – ur. w Olsztynku. Studia wyższe ukończył w Królewcu. Od 1695 r. aż do śmierci w 1733 r. był kantorem w Gimnazjum Elbląskim. Prawdopodobnie udzielał też prywatnych lekcji języka polskiego. Był cenionym polonistą, autorem wielu łacińsko-polskich leksykonów. Zmarł w bardzo sędziwym wieku, jednak data śmierci nie jest dokładnie znana (1735?).

Autor m. in. druku weselnego (epitalamium) „Upominek powinności przyjaźliwej Czci Wielce Godnemu…”, wydanego  na okoliczność weselną kaznodziei Ephraima Oloffa i Krystyna Grasówny, mieszczki elbląskiej. Tekst został wytłoczony w oficynie Samuela Preussa w 1714 r.

Rycina panoramy Königsberg, [w]: Hartknoch Christoph Johann, Alt- und Neues Preussen Oder Preussischer Historien Zwey Theile, 1684, sygn. Pol.7.III.69 (za S.390).