Grunau, George (1820-1890)

Autor: Helena Dutkiewicz | Data dodania: 12.05.2015

George Grunau (30.03.1820 † 27.07.1890) – radny miejski 1859, radca komercyjny 1874, 1873 wicedeputowany do sejmiku prowincjonalnego, 1876 - 1883 zastępca przewodniczącego rady miasta Elbląga, 1878-1882 przełożony Korporacji Kupieckiej. Jeden z najbardziej znanych i zamożnych elbląskich kupców i przemysłowców (min. właściciel firm: George Grunau, Getreidehandlung und Mühlenbetrieb, Mühlenfabrikate und Rhederei; Elbinger Dampfschifffahrtsgesellschaft George Grunau; Grosse Amtsmühle zu Braunsberg Actien Gesellschaft – „Gänschen”); od 1865 wraz z Heinrichem Wiedwaldem powołany na kuratora Muzeum Miejskiego, członek zarządu Elbląskiego Towarzystwa Starożytności (Elbinger Altertumsgesellschaft - w skrócie EAG). Działał w wielu towarzystwach elbląskich, był m. in. przełożonym (Vorsteher) Bractwa Św. Jerzego (St. Georgenbrüderschaft) w latach 1866 -1883.

W zbiorach Biblioteki Elbląskiej znajdziemy m. in. sprawozdania z przebiegu handlu, rzemiosła i żeglugi w Elblągu w 1861 i 1864 roku, opracowane przez gremium najstarszych kupiectwa, w skład którego weszli F. W. Haertel, Jacob Riesen i George Grunau (Bericht über den Gang des Handels, der Gewerbe und der Schiffahrt zu Elbing im Jahre 1861; 1864)

Zdjęcie pochodzi z książki: Zur Erinnerung an die Hundertjahrfeier der amtlichen Handelsvertretung in Elbing am 17. Mai 1925