Grübnau, Abraham

Autor: dr Joanna Szkolnicka | Data dodania: 10.07.2009

Urodził się w 1740 roku, zmarł w roku 1823. Elblążanin, w 1772 roku został oficjalnie browarnikiem i uzyskał obywatelstwo miejskie. Wkrótce potem poślubił córkę pryncypała i przejął jego interes. Zaopatrywał w ubiory urzędników miejskich, po przejściu Elbląga pod panowanie pruskie został deputowanym z ramienia elbląskich kupców a następnie starszym, który to urząd sprawował przez szereg lat. Po przywróceniu samorządności miejskiej w Prusach 1809 został wybrany jednym z pierwszych cywilnych członków magistratu, z okazji pięćdziesiątej rocznicy wcielenia Elbląga do państwa pruskiego przyznano mu dyplom honorowego obywatela miasta. Gromadził związane tematycznie z Elblągiem książki, mapy, rękopisy i monety. Autor pisma dotyczącego przywilejów nadanych miastu zarówno przez zakon krzyżacki jak i królów polskich. 

Stare monety [W]: Johann Christoph Hartknoch, Alt- und Neues Preussen Oder Preussischer Historien Zwey Theile, 1684,  sygn. Pol.7.III.69