Gerardi, Daniel

Autor: Helena Dutkiewicz | Data dodania: 03.02.2010

Gerardi Daniel – posiadał tytuł magistra, ur. w Ryswick w Holandii. W latach 1569-1572 był konrektorem w Gimnazjum Elbląskim.

Rycina, [w]: Processvs Consistorialis Martyrij Io. Hvss, cum correspondentia Legis Gratiæ, ad ius Papisticum, in Simoniacos & fornicatores Papistas, 1528, sygn. Pol.6.II.1528