Geppelius, Krzysztof

Autor: Helena Dutkiewicz | Data dodania: 03.02.2010

Geppelius Krzysztof – ur. w 1576 r. w Elblągu. Uczył się w gimnazjum rodzinnego miasta pod kierunkiem T. Rotusa. Następnie studiował teologię w Wittenberdze i Lejdzie. W 1598 r. został nauczycielem II klasy w Gimnazjum Elbląskim. Cieszył się uznaniem dzięki swoim zdolnościom poetyckim – zdobył wieniec laurowy w Wittenberdze. Zmarł bardzo młodo, mając zaledwie 23 lata (26.02.1599 r.)

Inicjał z motywem figuralnym, [w]: Pinder Ulrich, Epiphanie Medicorvm, 1506, sygn. Ob.6.II.4120