Geermann (Gehrmann), Dawid

Autor: Helena Dutkiewicz | Data dodania: 03.02.2010

Geermann (Gehrmann) Dawid – urodzony prawdopodobnie w Rydze. Studiował w Królewcu. Od 1603 r. aż do śmierci 06.09.1619 r. był kantorem w Gimnazjum Elbląskim.

Zeszyt do matematyki ucznia gimnazjum elbląskiego Heinricha Rempela z roku 1795, [w]: Heinrich Rempel, Aritmetica, das ist die Rechnen Kunst verfertiget, 1795, sygn. Rkps 47