Friedwald (ród)

Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth | Data dodania: 04.01.2013

Friedwaldowie przybyli do Elbląga z Torunia. Ojciec zasłużonego dla Elbląga burmistrza Mikołaja Friedwalda, także Mikołaj – był rajcą miejskim w Toruniu. Szczególnie znani są dwaj Friedwaldowie – wspomniany Mikołaj i jego syn Michał. Mikołaj pełnił najwyższą godność miejską – urząd burmistrza w latach 1544-1549. Był on jednym z współtwórców gimnazjum elbląskiego i jego opiekunem z ramienia rady miejskiej. Troszczył się on o zapewnienie bezpieczeństwa miastu. Z jego inicjatywy i staraniem wyburzono m.in. zbrojownię i odlewnię armat. Troszczył się o biednych, którzy nazywali go swym ojcem. W historii Elbląga szczególnie zapisał się jego syn Michał, burmistrz i burgrabia królewski (1569), polityk – zwolennik ściślejszego związku Prus Królewskich z Koroną, stronnik pospólstwa w walce o demokratyzację ustroju miasta.