Forbus, Peter

Autor: dr Joanna Szkolnicka | Data dodania: 29.07.2015

Peter Forbus urodził się w 1602 r. w Szkocji jako potomek starego szlacheckiego rodu. Jego ojciec Heinrich zaciągnął się do służby militarnej pod  królem Szwecji Karolem Sudermańskim i zginął w bitwie pod Kircholmem, która była epizodem w walce Polski ze Szwecją o Inflanty. Wkrótce potem zmarła także matka, osierocając sześcioro dzieci (trzech synów i trzy córki), które zostały oddane na wychowanie obcym ludziom (w druku funeralnym autorstwa elbląskiego duchownego Christopha Feyerabenda znajdujemy wzmiankę, iż nieletni Forbes został wkrótce uprowadzony i zmuszony do niewolniczej pracy, zdołał jednak zbiec i odszukać jednego ze swych braci, który przebywał pod Sztokholmem i przez jakiś czas parał się wspólnie z nim handlem). Następnie Peter Peter Forbus najął się do służby u króla Szwecji Gustawa II Adolfa. W 1629 r. ożenił się z Christiną Landenau. Para miała w sumie dziesięcioro dzieci (pięciu synów i pięć córek), z których większość zmarła w dzieciństwie. Niedługo po ślubie osiedliła się w Elblągu, a Peter Forbus zaoferował swoje usługi tym razem polskiemu królowi Janowi Kazimierzowi. Po zajęciu Prus przez Szwecję Karol Gustaw mianował Forbusa zarządcą urzędu rentowego króla szwedzkiego w Prusach. Forbus zmarł w Elblągu 24 marca 1658 r. W zbiorach Biblioteki Elbląskiej znajdują się druki funeralne poświęcone Forbusowi – kazanie żałobne autorstwa Ch. Feyerabenda (Pol.7.II.1871) oraz zbiór poezji żałobnej różnych autorów, m. in. konrektora elbląskiego Gimnazjum Friedricha Hofmanna (Pol.7.II.1872).

 

 Źródło: Ch. Feyerabend, Mysticae oeconomiae dispositio, das ist geistliche Haussbestellung...Herrn Peter Forbuss..., Elbing 1658

 

Il. Ozdobny element druku funeralnego poświęconego P. Forbusowi (Pol.7.II.1871)