Fiedler (Fidler), Walery

Autor: Helena Dutkiewicz | Data dodania: 11.03.2010

Fiedler (Fidler) Walery – urodził się w 1525 r. w rodzinie Feliksa, znanego poety szwajcarskiego, osiadłego w Gdańsku z powodu prześladowań religijnych w ojczyźnie. Wykształcenie zdobywał w rodzinnym Gdańsku, Królewcu i Bolonii (gdzie zresztą uzyskał tytuł doktora medycyny). Wiele podróżował po Niemczech, Italii i Francji, zdobywając wiedzę naukową. Po studiach początkowo praktykował w Gdańsku. Został zaproszony przez ks. Albrechta do Królewca. Książę powierzył mu wychowanie następcy tronu Fryderyka Albrechta. Pracował tam jako nadworny lekarz i radca dworu. Zrażony konfliktami panującymi w tamtejszym środowisku opuścił Królewiec i powrócił do Gdańska, gdzie otrzymał urząd fizyka miejskiego. W latach 1583 – 1584 był rektorem w Gimnazjum Elbląskim i jednocześnie prowadził praktykę lekarską. Po roku 1584 odszedł do Królewca. Zmarł 25.08.1595 roku.

Źródło: Pawlak Marian, Nauczyciele Gimnazjum Elbląskiego w latach 1535-1772, W : Rocznik Elbląski 1973, T. 6

Ilustracja przedstawia budynek Gimnazjum Elbląskiego po przebudowie dokonanej w 1808 r.