Feyerabend

Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth | Data dodania: 02.01.2013

Ta znakomita patrycjuszowska rodzina pochodzi ze Szwabii. W Elblągu pojawiła się w pierwszej połowie XVII stulecia. Trzech członków tego rodu (Christoff, Israel, Johan Isaac) pełniło urząd sekretarza rady miejskiej, dwóch było członkiem II Ordynku oraz dwóch zasiadało w radzie miejskiej. Najwyższą godność miejską - urząd burmistrzowski w latach 1703-1724 pełnił Isaac Feyerband.