Faber, Theodor Juliusz

Autor: Helena Dutkiewicz | Data dodania: 21.10.2010

Faber, Theodor Juliusz (1814-?) – urodzony w Królewcu, tam też studiował teologię. Był nauczycielem, a od roku 1841 rektorem szkoły reformowanej. Ordynowany w 1843 r. W Elblągu pracował do 1856 r., następnie przeniesiony do Wrocławia.

Panorama Królewca z XVIII w. (Fryderyka Bernarda Wernera)