Ewerbeck, Christian Gottfried (1761-1838)

Autor: dr Joanna Szkolnicka | Data dodania: 30.01.2017

Christian Gottfried Ewerbeck był filozofem i matematykiem, znawcą angielskiego oświecenia, tłumaczem na język niemiecki prac dyplomaty Jamesa Harrisa i ekonomisty Adama Smitha. Urodził się w Chojnicach 15 stycznia 1761 r. jako syn Johanna Georga – aptekarza, urzędnika miejskiego i właściciela kilku karczm. Christian Gottfried odebrał staranne wykształcenie. Po zdaniu w 1778 r. matury studiował na uniwersytetach w Królewcu i Halle, w 1787 r. doktoryzował się z filozofii. Z tego samego roku pochodzi list wysłany przez Ewerbecka do Kanta, w którym prosi on królewieckiego filozofa o uwagi i opinię na temat swojej rozprawy. W latach 1787-1789 był nauczycielem i młodszym bibliotekarzem w Pedagogium w Halle. W 1789 otrzymał posadę nauczyciela matematyki w Gdańskim Gimnazjum, a rok później powierzono mu także nauczanie filozofii. Jednocześnie był kierownikiem gdańskiej Biblioteki Miejskiej. W 1790 r. ożenił się z Christine Concordią Augustą Pobowski, z którą miał czworo dzieci w tym  Augusta Hermanna Ewerbecka (1816-1860) - lekarza, pisarza, tłumacza,  aktywistę francuskiego ruchu nurtu socjalizmu utopijnego. Poza działalnością nauczycielską i bibliotekarską Ewerbeck opracowywał i wydawał gdańskie kalendarze. W 1812 r. Christian Gottfried Ewerbeck przeniósł się do Elbląga, jednak już w 1814 r. powrócił do Gdańska, gdzie mianowano go profesorem filozofii i języka niemieckiego oraz rektorem Gimnazjum. Jednocześnie nadal zarządzał Biblioteką Miejską. Opracował dla Gimnazjum nowy plan nauczania, jednak po reorganizacji szkoły zrezygnował w 1817 r. z posady rektora. W 1822 r. złożył także urząd dyrektora Biblioteki i wyjechał do Elbląga, gdzie pracował jako prywatny nauczyciel. Zmarł w Elblągu w 1838 r.

 

Na il. wydany przez Ewerbecka kalendarz na 1792 r.

Literatura:

Schwarz, Ewerbeck Christian Gottfried, [w:] Altpreussische Biographie, Bd. 1. Marburg 1974; ss. 171-172; M. Majewski, Ewerbeck Chrystian Gotfryd, Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 1, Gdańsk 192, ss. 394-395; P. Zientkowski, O tym, który pisał do Kanta. Christian Gottfried Ewerbeck,  [w:] „Zeszyty Chojnickie” 2013, nr 28, ss. 80-83.