Erckel, Michael ( ?-1512)

Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth | Data dodania: 10.05.2011

Nie znamy daty i miejsca urodzenia, a także jego młodości. Jego ojcem był zapewne Johann Erckel – burmistrz Starego Miasta Elbląga w latach 1477-1487. W 1490 r. Michael Erckel wszedł w skład rady miejskiej. Jako rajca pełnił ważne urzędy miejskie : kamlarza Kamlarii Zewnętrznej (1498 r.) i Wewnętrznej (1505 r.), pana wetowego (1494 r.), wielokrotnie Rybickiego (1495, 1505, 1506, 1509) i pana młyńskiego (1501, 1502, 1503). Wielokrotnie jako rajca i burmistrz reprezentował miasto na zjazdach stanów pruskich. W 1506 r. obrany został burmistrzem. Michael Erckel był inicjatorem utworzenia w Elblągu wyższej uczelni. Zaproponował on Watzenrodowi założenie w Elblągu w oparciu o majątek po klasztorze brygidek wyższej uczelni. Wskazywał on na korzyści materialne jakie osiągnie miasto dzięki napływowi studentów z wielu krajów. Biskup zaskoczony projektem i nie przygotowany do prowadzenia szczegółowych pertraktacji proponował przełożenie tej sprawy do następnego zjazdu stanów pruskich. Mimo obecności ich na kolejnym zjeździe w 1508 r. nie omawiano już projektu utworzenia w Elblągu wyższej uczelni w oparciu o majątek po klasztorze brygidek. Problemu tego nie podjął również kolejny elbląski burmistrz Piotr Baryn. W 1508 r. na zjeździe stanów pruskich poseł królewski Rafał Leszczyński w imieniu króla mianował Michaela Erckela i burmistrza Piotra Baryna dożywotnimi członkami Rady Pruskiej. Michael Erckel zmarł w 1512 r.

Na ilustracji sala posiedzeń w elbląskim ratuszu.