Döring (ród)

Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth | Data dodania: 14.02.2013

Ta kupiecka rodzina pojawiła się w Elblągu w połowie XVII wieku. Trzech przedstawicieli tego rodu w wymienionym stuleciu zasiadało w II Ordynku miejskim, w kolejnym – jedynie Heinrich Döring. Ten ostatni – kupiec i armator w szczególny sposób zapisał się na czele opozycji mieszczańskiej domagającej się udziału w rządzeniu miastem. Jego niezlomna postawa i aktywność doprowadziła do sukcesu opozycji i przekształcenia II Ordynku w organ równorzędny radzie (1767 r.). Heinrich Döring był także zbieraczem manuskryptów, tekstów źródłowych i opracowań dotyczących głównie swego miasta.