Döring, Heinrich

Autor: Helena Dutkiewicz | Data dodania: 27.08.2010

Urodził się w 1690 roku, zmarł w roku 1767. Zasiadał w drugim ordynku, działał na rzecz  demokratyzacji Rady Miejskiej. Doprowadził do procesu przed polskim sądem, pozostawił pełną dokumentację procesową. Z zawodu był Döring kupcem, na jego zlecenie wybudowano w 1738 w elbląskiej stoczni Mitzlaff'a statek - galeotę "D Stadt Elbing".

http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra/docmetadata?id=2701

Na ilustracji stocznia Mitzlaff'a, w ktorej wybudowano zamówioną przez H. Döringa galeotę.