Dock, Daniel

Autor: Helena Dutkiewicz | Data dodania: 04.11.2010

Do cechu elbląskiego zgłosił się w 1720 roku. Mistrzem konwisarskim został w 1721 r. Ożenił się w tym samym roku z córką elbląskiego konwisarza Gottfrieda Riedel’a St. Zmarł 23 stycznia 1750 r. Syn jego Johan Daniel Dock (Tock) był konwisarzem w Altenburgu.

Medal  okolicznościowy, [w]:  Quod felicissime vortere jubeat summus rerum humanarum arbiter, 1737, sygn. Pol.7.II.1424

Wizerunek medalu okolicznościowego wybitego z okazji jubileuszu pięćsetlecia Elbląga w 1737.Medal wykonany ze srebra przez P. P. Wernera. Na awersie przedstawiono widok Elbląga wraz z otaczającymi go wyżyną i niziną oraz boga rzeki Elbląg, przypominającego, iż Elbląg jest miastem hanzeatyckim oraz, że położony jest nad żeglowną rzeką. Na rewersie widnieje postać kobieca, personifikująca miasto, klęcząca przy ołtarzu, na którym płonie ogień i o który oparty jest herb miasta.