Dathenus (Datheen), Piotr

Autor: Helena Dutkiewicz | Data dodania: 02.02.2010

Dathenus (Datheen) Piotr – ur. w 1530 r. w Mont Kassel we Flandrii. W 1548 r. wstąpił do zakonu karmelitów, wkrótce jednak przeszedł do służby dyplomatycznej cesarza Karola V. Zmienił wyznanie na protestanckie i sprawował w latach 1555-1562 urząd pastora dla emigrantów niderlandzkich osiadłych we Frankfurcie nad Menem. Brał czynny udział w życiu religijnym Niderlandów i położył duże zasługi w organizowaniu kościoła reformowanego w tym kraju. Popadł jednak w konflikt z kalwinami i ich protektorem ks. Wilhelmem Orańskim i w 1584 r. został wygnany z Niderlandów. Poprzez Niemcy i Gdańsk przybył w 1586 r. do Elbląga. Został profesorem nadzwyczajnym (collaboratorem) w Gimnazjum Elbląskim, jak również prowadził prywatną praktykę lekarską. Współpracował z menonitami osiadłymi w Polsce, m.in. przełożył dla nich z języka francuskiego na holenderski Psalmy Dawidowe w opracowaniu Klemensa Marotaa i Teodora Bezy. Był autorem kilkunastu rozpraw i pism polemicznych z teologii. Swoje niespokojne życie zakończył w Elblągu 17.031588 r.

Źródło: Pawlak Marian, Nauczyciele Gimnazjum Elbląskiego w latach 1535-1772, W : Rocznik Elbląski 1973, T. 6