Czikowski (Szikovius), Krzysztof

Autor: Helena Dutkiewicz | Data dodania: 01.02.2010

Czikowski (Szikovius) Krzysztof – był Polakiem z ariańskiej rodziny mieszkającej w woj. krakowskim. Od 1633 r. uczęszczał do II klasy gimnazjum, a w latach 1640 – 1642 był nauczycielem w Gimnazjum Elbląskim ucząc klasy IV. Udzielał lekcji języka polskiego i matematyki. Odszedł do Szydłowa na Litwę, gdzie uzyskał posadę przy zborze kalwińskim.

Na zdjęciu pierwsza strona zeszytu do arytmetyki ucznia Gimnazjum Elbląskiego Heinricha Rempela (XVIII w.).