Cramer, Jan

Autor: Helena Dutkiewicz | Data dodania: 02.02.2010

Jan Cramer (1605-1667), syn Andrzeja, profesora Gimnazjum Elbląskiego. Wykształcenie średnie otrzymał w rodzinnym Elblągu i Toruniu (studiował m.in. w Wittenberdze). Od 1633 r. pracował w Gimnazjum, ucząc II klasy. Po dziewięciu latach pracy uzyskał awans na konrektora, a po odejściu Joachima Pastoriusa, Rada Miejska powierzyła mu 29.10.1654 r. urząd rektora. Autor licznych oracji, panegiryków, wierszy, licznych utworów okolicznościowych i sztuk dla gimnazjalnego teatru.

Źródło: Pawlak Marian, Nauczyciele Gimnazjum Elbląskiego w latach 1535-1772, [w] : Rocznik Elbląski 1973, T. 6