Coye, Johann (1583–1647)

Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth | Data dodania: 26.11.2010

Urodził się 10 maja 1583 roku w Elblągu. Ojcem jego był Georg Coy – sekretarz Rady Miejskiej w Elblągu, matką – Katarzyna – córka burmistrza elbląskiego Johanna Sprengel von Röbern. Po wczesnej śmierci rodziców opiekę i wychowanie zapewnił mu dziadek ze strony matki – Johann Sprengel. Ukończył Gimnazjum Elbląskie, a w wieku 17 lat podjął studia na uniwersytecie w Marburgu i Lejdzie po ukończeniu których podróżował do Francji i Anglii. Powrócił do rodzinnego miasta, gdzie w 1611 r. otrzymał posadę sekretarza Rady Miejskiej. W 1614 r. w wieku 31 lat ożenił się z Anną, córką Michała Friedwalda. Małżeństwo to miało sześcioro dzieci – z których pięcioro zmarło w dzieciństwie. Żona jego Anna zmarła w 1625 roku. Johann Coye – w 1627 r. ożenił się po raz drugi z Elżbietą Braun, która zmarła po pięciu latach. W 1627 r. Johann wybrany został do Rady Miejskiej, a w 1631 r. został burmistrzem. Z ramienia Rady pełnił urząd scholarchy oraz sprawował nadzór nad instytucjami dobroczynnymi. Pięciokrotnie (1632, 1636, 1640, 1643, 1646) pełnił urząd burmistrza prezydującego oraz czterokrotnie (1638, 1640, 1643, 1645) urząd burgrabiego królewskiego. Autor apologii Elbląga z okazji poddania miasta Gustawowi Adolfowi. Zmarł w Elblągu 25 czerwca 1647 roku.

Na ilustracji elbląski ratusz staromiejski, spalony 1777.