Carstenn, Theodor

Autor: dr Joanna Szkolnicka | Data dodania: 14.09.2016

Theodor Carstenn urodził się 12 marca 1855 w Lütjenburgu w Szlezwiku-Holsztynie jako syn nauczyciela. Ukończył miejscową szkołę ludową, po czym edukował się w gimnazjum w Kilonii. Przez trzy lata studiował na kilońskim uniwersytecie języki starożytne, historię i filologię angielską, a następnie studiował jako stypendysta w Instytucie Muzyki Kościelnej berlińskiej Wyższej Szkoły Muzycznej. W 1882 r. otrzymał posadę kantora w elbląskim kościele NMP i nauczyciela śpiewu w tutejszym Gimnazjum. Dał się też poznać jako teoretyk muzyki. Jest autorem publikacji na temat dyrygowanego przez siebie chóru: jego kroniki, programów występów oraz rozprawy na temat największych dzieł muzycznych Einführungen in größere Musikwerke. Wspólnie ze swym teściem – radcą sprawiedliwości Robertem Heinrichem stworzyli wyciąg fortepianowy opery Haydna Rinaldo. Carstenn pracował również nad stworzeniem katalogu bogatego zbioru muzykaliów znajdujących się w bibliotece przy kościele NMP oraz nad napisaniem do nich nowoczesnej transkrypcji, jednakże nie zdążył ukończyć tego dzieła. W latach 1884-1890 był muzycznym recenzentem „Elbinger Zeitung”. Zmarł 5 grudnia 1892 r.

Bibliografia:

rękopiśmienny życiorys Carstenna [w:]. Chronik des Elbinger Kirchenchores, Elbing 18?, (ostatnia strona), BE, sygn. 105528 - druk 4.

A. Boldt, Elbinger Geistesleben im 19. Jahrhundet. Ein Beitrag zur Chronik der Stadt Elbing... op. cit., ss. 41-42.

 

Druki związane z Carstennem, dostępne w Elbląskiej Bibliotece Cyfrowej

http://historia.bibliotekaelblaska.pl/kategorie/indeks-hasel/haslo/7791-carstenn-theodor-1855-1892

 

Il. organy w kościele NMP w Elblągu, fot. ze zbiorów Herder-Institut