Meißner, Carl (1870-1950)

Autor: dr Joanna Szkolnicka | Data dodania: 12.01.2011

Urodzony w Elblągu w roku 1870, był początkowo dziennikarzem, piszącym również dla „Elbinger Zeitung”. W 1906 roku ukazał się pierwszy zbiór jego wierszy. Pisarz był zamiłowanym podróżnikiem, odwiedził Rosję, kraje bałtyckie, Włochy, Grecję i Turcję. W roku 1916 wydał, inspirowaną wrażeniami z podróży po Kurlandii, książkę Das schöne Kurland. Większą część życia spędził w Berlinie. Był współpracownikiem Ferdinanda Avenariusa, przewodniczącego kulturalno-politycznej organizacji Dürerbund, współpracował także z miesięcznikiem "Ostdeutsche Monatshefte". Tworzył wiersze, a także rozprawy na tematy związane na ogół z kulturą i sztuką (m. in. o  szwajacarskim pisarzu Carlu Sptttelerze. Był częstym gościem w swoim rodzinnym mieście oraz w ulubionej Krynicy Morskiej. Nie należy mylić go z elbląskim księgarzem o tym samym imieniu i nazwisku, urodzonym jednak ponad trzydzieści lat wcześniej. Carl Meißner zmarł w 1950 r.

 

Literatura: Podlech A., Elbinger Autoren und Literatur aus fünf Jahrhunderten , "Elbinger Hefte", nr 1/1976 Lange C. "Carl Meißner" [w:] "Ostdeutsche Monatshefte" 1930/z. 4, s. 261.