Buyko, Jan (1905-1985)

Autor: Dariusz Babojć | Data dodania: 13.11.2023

Jan Buyko urodzony 28 grudnia 1905 roku w Kaliszu (woj. łódzkie) syn Stanisława i Anny Bojanowskiej z Bojanowa herbu Junosza. Pochodził z rodziny inteligenckiej, potomek Sejmu Wielkiego. Przez całe swoje życie, nigdy nie należał do żadnej partii politycznej. Zmarł 6 sierpnia 1985 roku i jest pochowany na Cmentarzu Komunalnym Agrykola w Elblągu.

W roku 1924 ukończy Państwowe Liceum im. Adama Mickiewicza w Warszawie otrzymując świadectwo dojrzałości. Jeszcze jesienią tego samego roku rozpoczyna studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, które kończy w 1930 roku uzyskując tytuł inżyniera architekta, magistra nauk technicznych. W roku 1931 odbywa służbę wojskową w Zambrowiu i w stopniu podporucznika przechodzi do rezerwy.

Kariera zawodowa

Od 1932 do 1937 roku - Dyrekcja Okręgowej Kolej Państwowej w Radomiu jako inżynier.

Od kwietnia 1937 do 1939 roku - Zakłady Południowe „Stalowa Wola” jako zastępca kierownika.

Od 1940 do 1941 roku - dyrektor Zakładów „Witulin” w Kunowie.

Od roku 1941 mieszkał Warszawie do Powstania Warszawskiego, w którym brał udział pod pseudonimem Jancik.

Był dowódcą plutonu w Kompanii K-3 pułku Armii Krajowej "Baszta”. Po powstaniu aresztowany i uwięziony w obozie koncentracyjnym Stutthof od 29.10.1944 r. o numerze 93154. Po ewakuacji obozu wywieziony do Neustad w Niemczech. Po wyzwoleniu 3.5.1945 r. we wrześniu 1945 roku wrócił z Niemiec i zamieszkał w Elblągu  pracował w Państwowym Przedsiębiorstwie Budowlanym nr 1., którego później był kierownikiem do 1947 roku.

Od 1947 do 1949 roku pracował w Zarządzie Miejskim w Elblągu w Wydziale Technicznym na stanowisku inżyniera.

Od roku 1949 do 1958 pracował w Miastoprojekt Gdańsk z pracownią w Elblągu na stanowisku kierownika, a następnie głównego projektanta.

Od 1949 do 1950 był również wykładowcą budownictwa w Liceum Technicznym w Elblągu.

Od roku 1958 kierował Wydziałem Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu. 21 października 1967 roku składa podanie o zwolnienie go ze stanowiska Kierownika Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury motywuje to tym, że „…Biorąc pod uwagę wyczerpanie nerwowe spowodowane moją bezsilnością w dążeniu do uporządkowania oraz prawidłowej i szybkiej zabudowy śródmieścia uprzejmie proszę o zwolnienie mnie ze stanowiska Kierownika Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury…”

Dnia 31 grudnia 1967 roku został odwołany ze stanowiska Uchwałą 73/702 PMRN w Elblągu. Rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło na zasadzie wzajemnego porozumienia stron.

Był członkiem Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego, Komisji Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, Zespołu Redakcyjnego Elbląskiego Studia Radiowego oraz Komitetu Ekonomicznego.

Źródło: Archiwum Zakładowe Urzędu Miejskiego w Elblągu.