Burscher, Theodor Konrad (1818-1877) - nadburmistrz Elbląga

Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth | Data dodania: 06.04.2016

Theodor Konrad Burscher (1818-1877) - urodził się w Cottbus. Urząd nadburmistrza w Elblągu pełnił w latach 1854-1868. Jego roczna pensja wynosiła 2000 reichstalarów. W czasie pełnienia przez niego urzędu nadburmistrza w 1865 r. z zasobu elbląskiej Biblioteki Miejskiej wydzielono różnego rodzaju eksponaty i zbiory archeologiczne, które stały się podstawą utworzonego Muzeum Miejskiego. W 1868 r. zrezygnował z pełnionego stanowiska w związku z jego wyborem na urząd pierwszego burmistrza w Szczecinie.

 

więcej informacji o burmistrzach i prezydentach Elbląga:

[w]: A. Groth "Burmistrzowie i prezydenci Elbląga w latach 1286-1950", Elbląg, 2013.