Brackenhausen, Andreas Theodor

Autor: dr Joanna Szkolnicka | Data dodania: 07.04.2016

Andreas Theodor Brackenhausen – urodził się w 1714 r. W latach trzydziestych XVIII w. uczęszczał do Gimnazjum Elbląskiego, następnie edukację kontynuował na europejskich uniwersytetach w Jenie (1735) i Lejdzie (1736). Po powrocie do rodzinnego miasta sprawował funkcje wiceprezydenta, opiekuna sierot i elbląskich szpitali. W 1763 r. objął urząd burmistrza, zaś dwa lata później  z nominacji Stanisława Augusta Poniatowskiego został królewskim burgrabią. Brakenhausen należał do grona urzędników najczęściej reprezentujących miasta na pruskim sejmiku prowincjonalnym. Miał syna Ferdynanda Teodora, który został później radcą podatkowym. Zmarł w 1777. W zbiorach Biblioteki Elbląskiej znajdują się druki okolicznościowe autorstwa i E. Linka i Ch. Z. Skuboviusa, dedykowane Brakenhausenowi  z powodu objęcia przez niego urzędu burmistrza elbląskiego i burgrabi królewskiego. 

http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra/docmetadata?id=19028&from=publication

http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra/docmetadata?id=19032&from=publication

 

 

Na il. jedna z sal wykładowczych uniwersytetu w Leiden (Lejda), w ktorej odbywały się wykłady z astronomii.

Literatura

Rolf Straubel, Biographisches Handbuch der preußischen Verwaltungs- und Justizbeamten 1740 -1806/1815

J. Dygdała, Elity polityczne wielkich miast Prus Królewskich w dobie Oświecenia (1733-1772), [w:] Elity mieszczańskie i szlacheckie Prus Królewskich i Kujaw w XIV-XVIII wieku: zbiór studiów, red. J. Staszewski, Toruń 1995, ss. 119-125

M. Pawlak, Marian Pawlak (Bydgoszcz), Wykształcenie burmistrzów elbląskich w XVII-XVIII wieku, [w:] Acta Universitatis Nicolai Copernici. Historia, Toruń 1997, ss. 41-55.

K. Mikulski, Urzędnicy miejscy Elbląga w latach 1524–1772, Elbląg 2010.