Bochmann, Jan

Autor: Helena Dutkiewicz | Data dodania: 12.03.2010

Bochmann Jan - urodził się około 1540 roku w rodzinie Jana, burmistrza Jeny. Wykształcenie wyższe i tytuł magistra uzyskał z zakresu teologii. Od 4.04.1561 do września tegoż roku był rektorem Gimnazjum Elbląskiego. Następnie był pastorem w kościołach Królewca i Gdańska. Około roku 1570 powrócił do Elbląga i został pełnomocnikiem rektora Joachima Gudoviusa. Napisał cztery rozprawki z teologii. Od 1572 r. aż do śmierci 17.05.1607 r. był pastorem i seniorem w kościołach elbląskich.

Źródło: Pawlak Marian, Nauczyciele Gimnazjum Elbląskiego w latach 1535-1772, W : Rocznik Elbląski 1973, T. 6