Blell, Theodor Joseph (1827-1902)

Autor: Helena Dutkiewicz | Data dodania: 12.05.2015

Theodor Joseph Blell (1827-1902) - kolekcjoner i bronioznawca. Uczęszczał do gimnazjów w Królewcu i Chełmnie, następnie studiował prawo na uniwersytetach w Królewcu, Heidelbergu i Wrocławiu. Przez dwa lata pracował jako referendarz sądu apelacyjnego w Królewcu (1853-1855). W 1855 nabył majątek ziemski Tungen (Bogatyńskie) koło Ornety, gdzie rozbudował zabudowania pałacowe i ufundował kaplicę rodową w kościele. Był kolekcjonerem broni, swój zbiór przekazał muzeum w Malborku. Należał do Partii Centrum, z ramienia której został w 1871 wybrany do Reichstagu w okręgu wyborczym Braniewo-Lidzbark Warmiński (kadencja do 1874). Był przeciwnikiem dogmatu o nieomylności papieża i wspierał starokatolików. Majątek rodzinny przekazał synowi Wolfgangowi, który sprzedał go w 1882 hrabiemu von Kanitz.

zdjęcie pochodzi z Elbinger Jahrbuch, 1924, H. 4

źródło:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Theodor_Blell

http://historia-wyzynaelblaska.pl/e.a.g.-cz----ii---cz-onkowie.html