Bietau, Johann Jacob

Autor: Helena Dutkiewicz | Data dodania: 04.11.2010

Pochodził z Gdańska, nauki pobierał w latach 1784-1790 u gdańskiego konwisarza Adama Juchanowitza St. W lutym 1801 r. otrzymał obywatelstwo miejskie i prawo mistrzowskie. W tym samym roku ożenił się z Zofią Dorotą z domu Braun, wdową po elbląskim konwisarzu. Zmarł 25 marca 1824 r.

Medal  okolicznościowy, [w]:  Quod felicissime vortere jubeat summus rerum humanarum arbiter, 1737, sygn. Pol.7.II.1424

Wizerunek medalu okolicznościowego wybitego z okazji jubileuszu pięćsetlecia Elbląga w 1737.Medal wykonany ze srebra przez P. P. Wernera. Na awersie przedstawiono widok Elbląga wraz z otaczającymi go wyżyną i niziną oraz boga rzeki Elbląg, przypominającego, iż Elbląg jest miastem hanzeatyckim oraz, że położony jest nad żeglowną rzeką. Na rewersie widnieje postać kobieca, personifikująca miasto, klęcząca przy ołtarzu, na którym płonie ogień i o który oparty jest herb miasta.