Beyne, Gottfried Wilhelm (1767-) - nadburmistrz Elbląga

Autor: prof. dr hab. Andrzej Groth | Data dodania: 12.09.2016

Gottfried Wilhelm Beyne (1767- ) - urodzony w Królewcu. Najwyższą godność w mieście, tzw. urząd nadburmistrza pełnił w latach 1804-1808. Syn chirurga pułkowego, ukończył studia prawnicze, po czym zatrudniony był w berlińskich sądach. W 1795 r. przeniósł się do Elbląga, gdzie wybrano go rajcą magistrackim i asesorem sądu miejskiego. Wybór ten w lipcu 1795 r. zatwierdził kanclerz pruski von Cramer.  Po śmierci nadburmistrza Johanna Ch. Schmidta - 11 czerwca 1804 r. został mianowany nadburmistrzem Elbląga, pełniąc jednocześnie związaną z tym urzędem funkcję dyrektora policji oraz intendenta terytorium miejskiego. Wymienione funkcje Beyne pełnił do czasu wprowadzenia w życie reformy miejskiej (ustawa normująca ustrój miast z 19 listopada 1808 r.). W tym samym czasie wyjęto spod kompetencji władz miejskich policję i sądownictwo. Odrębnie odtąd funkcjonował Urząd Policji i składał się z dyrektora policji, radcy policyjnego, inspektora, sekretarza, rejestratora, sześciu komisarzy i dozorcy aresztu policyjnego. Dnia 25 maja 1826 r. władzę policyjną przekazano ponownie Magistratowi.

więcej informacji o burmistrzach i prezydentach Elbląga:

[w]: A. Groth "Burmistrzowie i prezydenci Elbląga w latach 1286-1950", Elbląg, 2013.

 

Rycina: Królewiec, [w]: Hartknoch, Alt- und Neues Preussen