Behm, Piotr

Autor: Helena Dutkiewicz | Data dodania: 05.02.2010

Behm Piotr – ur. około 1634 r. w chłopskiej rodzinie we wsi Wilczęta (Deutschendorf) koło Pasłęka. 16 stycznia 1642 roku został przyjęty do VI klasy Gimnazjum Elbląskiego, które ukończył w 1657 r. i jako stypendysta elbląski rozpoczął studia w Jenie. Po studiach powrócił do Gimnazjum gdzie został profesorem, a w 1669 r. awansował na konrektora. Znany jest tylko jeden jego utwór sceniczny „Artus scholasticus”, wystawiony przez teatr gimnazjalny. Zmarł 20.03.1687 r.

Źródło: Pawlak Marian, Nauczyciele Gimnazjum Elbląskiego w latach 1535-1772, [w]: Rocznik Elbląski 1973, T. 6