Becker-Kahns, Erna (1895–1978)

Autor: Lech Słodownik | Data dodania: 18.11.2016

Erna Becker-Kahns urodziła się w Köln, w Nadrenii, ale już po I wojnie światowej zamieszkała w Królewcu. Ukończyła Akademię Sztuki i w lutym 1927 r. przybyła na stałe do Elbląga, gdzie wyszła za mąż za oficera policji (Polizeihauptmann) Beckera. Do 1945 r. zamieszkiwała przy ulicy Kopernika 9. Była miłośniczką żeglarstwa.

Jej dziełem było wiele okolicznościowych tablic z piaskowca i brązu, a przede wszystkim tablica-relief o powierzchni 9 m² przedstawiająca scenę bitewną w wieży żołnierskiej nie istniejącego już olbrzymiego pomnika (Reichsehrenmal) pod Olsztynkiem. Jego głównymi autorami byli bracia – prof. W. i S. Krüger z Berlina, a nasza Erna Becker-Kahns wykonała dla potrzeb tego monumentalnego memoriału obelisk ku czci… zabitych koni w I wojnie światowej! Pomnik ten przedstawiał u podnóża poidło, a na postumencie o wysokości ok. 2 m znajdowała się głowa konia, zresztą bardzo podobna do naszego „konika”!

Erna Becker-Kahns jest autorką trzech figur uczniów znajdujących się nad wejściem głównym do Technikum Gastronomicznego przy ul. Królewieckiej (1929 r.) oraz ceramicznych plakiet na filarach drugiego wejścia. To, wg autorki, nowotestamentowe wyobrażenie Panny Mądrej i Panny Głupiej. Jej dziełem (1930 r.) było sześć dużych figur na konsolach zdobiących portyk kolumnowy wejścia wschodniego do d. prezydium policji (obecnie Hotel Arbiter) od strony ul. Chmurnej. Figury te personifikowały charakter miasta i jego historię. I tak postać knechta odnosiła się do krzyżackiej przeszłości miasta, postać z księgą nawiązywała do czasów świetności Gimnazjum Elbląskiego i utworzonej w 1926 r. Akademii Pedagogicznej. Postać kupca z charakterystyczną czapką odnosiła się do dawnej Hanzy. Natomiast żeglarz i stojąca na sąsiednim filarze postać rybaka uosabiały morskie tradycje miasta. Postać z budynkiem na rękach była personifikacją architekta, twórcy wspaniałego, jak postrzegano, wyglądu Elbląga.

Wykonała również dwie tablice z brązu na pomniku na Gęsiej Górze, poświęconym poległym elblążanom w I wojnie światowej. Ponadto - zachowany do dzisiaj relief z piaskowca przedstawiający dawny herb Elbląga, a znajdujący się nad wejściem do budynku Zarządu Portu przy ulicy Portowej. Dalej - piękny herb Elbląga z majoliki kadyńskiej (ok. 1938 r.), zdobiący jeszcze do niedawna filar starego mostu autostradowego przy ul. Warszawskiej od strony wjazdu z Malborka.

Jednak najpiękniejszą rzeźbą Erny Becker-Kahns była fontanna w Parku Kajki przedstawiająca grupę aniołków (niem. Putten-Brunnen). Jeszcze długo po wojnie opierała się lokalnym wandalom, aż wreszcie zniknęła na zawsze z pejzażu tego pięknego parku. Ta uznana rzeźbiarka prowadziła po wojnie nad wyraz skromne życie w Münster, gdzie zmarła 14 marca 1978 r.