Baumgart, Hermann

Autor: dr Joanna Szkolnicka | Data dodania: 24.05.2016

Hermann Baumgart urodził się 24 maja 1843 r. w Elblągu w znanej kupieckiej rodzinie. W rodzinnym miecie przysposabiał  się początkowo od 1859 r. zgodnie z wolą ojca do zawodu kupca, jednak  jego prawdziwym zamiłowaniem była literatura – Szekspirem zafascynował się jeszcze w szkole w Elblągu za sprawą niezwykle utalentowanego nauczyciela i badacza literatury F. A. T. Kreyssiga, który w tym czasie nauczał w elbląskiej Szkole Realnej.  Po zdaniu matury Baumgart studiował w Królewcu filologię i filozofię. Od 1871 uczył w tzw. „Kolegium Fryderycjańskim” – wyższej szkole w Królewcu. Habilitował się w 1877 r. i został pierwszym w historii uczelni wykładowcą przedmiotu nowsza literatura niemiecka, pod którą to nazwą rozumiano literaturę od XV w. do czasów współczesnych, tworzoną w języku nowowysokoniemieckim, dolnoniemieckim i neołacinie. 1897/1898 był rektorem uniwersytetu w Królewcu. W 1904 r. otrzymał tytuł tajnego radcy. W 1919 r. przeszedł na emeryturę. Głównymi obszarami zainteresowania Baumgarta były tragedia grecka i twórczość Goethego. Zmarł 6 czerwca 1926 r. w Królewcu.

Literatura:

Elschenbroich, Adalbert, "Baumgart, Hermann" in: Neue Deutsche Biographie 1 (1953), S. 657 [Onlinefassung]; URL: http://www.deutsche-biographie.de/pnd116090960.html [dost. 24.05.2016]

 

Il. Uniwersytet królewiecki "Albertyna" w XIX w.