Balthasar, Samuel

Autor: Helena Dutkiewicz | Data dodania: 29.01.2010

Balthasar, Samuel – ur. w 1627 r. w Wąsoczy (Herrnstadt) na Śląsku. Studiował w Królewcu. Od 1652 pracował w Gimnazjum Elbląskim jako kaligraf, awansował w 1654 na nauczyciela II klasy. Znał język polski (być może go nauczał), napisał gramatykę polsko-łacińską. W 1668 zrezygnował z posady nauczyciela i został notariuszem. Zmarł 26.10.1677 r.

Rycina: Biblia w języku hebrajskim, [w]: Biblia Hebraica, ed. Chr. Bomberg, XVI w., sygn. Ob.6.II.4726.