Aurifaber, Andrzej

Autor: Helena Dutkiewicz | Data dodania: 29.01.2010

Aurifaber Andrzej – (nazwisko rodowe Goldschmidt ), ur. na przełomie 1513/1514 r. w rodzinie ubogiego mieszczanina we Wrocławiu. Wykształcenie podstawowe i średnie zdobył w swym rodzinnym mieście. Studia ukończył w Wittenberdze uzyskując tytuł magistra. Był rektorem w Gdańsku (gdzie opracował postępową ordynację szkolną dla tamtejszego gimnazjum). W 1542 r. objął rektorat w Gimnazjum Elbląskim, a po roku opuścił Elbląg. Studiował medycynę, a po jej ukończeniu pracował jako nadworny lekarz i kierownik katedry w Królewcu. Zmarł 12.12.1559 r.

Rycina panoramy Königsberg: W: Hartknoch Christoph Johann, Alt- und Neues Preussen Oder Preussischer Historien Zwey Theile..., 1684, sygn. Pol.7.III.69 (za S.390).