Amelung, Johann Heinrich

Autor: dr Joanna Szkolnicka | Data dodania: 10.07.2009

Urodził się w 1746 roku, zmarł w roku 1796. Autor kroniki zapoczątkowanej przez Rupsona i Dewitza. Oprócz tego gromadził związane z Elblągiem dokumenty oraz katalogował monety i pieczęcie. Jest tez autorem pracy poświęconej pruskim herbom i godłom, począwszy od herbów z najstarszych pogańskich czasów. Amelung był też twórcą odwzorowań miejskiej topografii i autorem opracowania dotyczącego historii i statutu prowadzonej przez niego placówki szkolno-wychowawczej dla ubogich dzieci Geschichte und Verfassung der Armenschule in Elbing.

Na zdjęciu rycina z 1779, przedstawiająca elbląskie spichrze, ilustrująca dzieło Ammelunga Versuch einer historischen Beschreibung der Stadt Elbing.